Avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa on mahdollista monipuolistaa koulutusta, tutustua yliopisto-opiskeluun ja laajentaa yleissivistystä.

Avoimen yliopiston kursseilla voi osallistua opetussunnitelmien mukaisille kursseille sekä suorittaa kokonaisia opintokokonaisuuksia. Itse opetus tapahtuu joko yliopistooissa tai aikuisoppilaitoksissa. Avoimen yliopiston kurssien järjesteämisessä huomioidaan aikuiset.

Täydennyskoulutuksessa ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat syventää amatillista asiantuntijuuttaan. Täydennyskoulutuksesta esimerkkejä ovat esimerkiksi PD-ja MBA ohjelmat sekä esimerkiksi henkilöstökoulutukset yrityksille.