Opiskelun rahoitus

Opiskelun rahoitus

Täydennyskoulutukseen on mahdollista saada tukea monelta eri taholta riippuen tilanteesta. Ohessa alta löydät yleisimmät tukimahdollisuudet. Kannattaa huomioida myös että rahoitusta voi saada esimerkiksi apurahojen ja stipendien avulla sekä myös esimerkiksi asumistukien muodossa.

Opiskeluun

Opiskeluun voi saada eri tahoilta tukea monella eri tavalla. Yleisimmät haetut tuet ovat opintotuki, koulumatkatuki sekä opintotuki ulkomailla opiskelevalle.

Työssäkäyville

Työssäkäyvien on mahdollista hakea esimerkiksi aikuiskoulutustuke, opintovapaata, vuorotteluvapaata sekä osa-aikalisää. Myös ammattitutkintostipendi ja maatalousyrittäjien opintoraha tulevat tietyissä tilanteissa mahdolliseksi.

Työttömille

Jos olet työtön niin tukivalikoimasta löytyy työttömyysetuus, työvoimakoulutuksen tuet sekä myös tietyissä tilanteissa ammattitutkintostipendi on mahdollinen.

Jos olet hakemassa oppisopimuskoulutukseen, on siihen myös mahdollista hakea tukea. Itseään kuntouttaville on tarjolla kuntoutusraha.